Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
คู่มือการดำเนินงาน
ติดต่อเรา
มาตราฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์
กา่รดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล (01 เม.ย. 2564)  
นโยบายการบริหารงานบุคคล (26 มี.ค. 2564)  
ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) (09 มี.ค. 2564)  
ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) (09 มี.ค. 2564)
ประกาศกำหนดกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบล (02 มี.ค. 2564)
ประการกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ (02 มี.ค. 2564)
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (18 ก.พ. 2564)
ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) (15 ก.พ. 2564)
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง (07 ธ.ค. 2563)
แผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2564 (26 ต.ค. 2563)
รายงานการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน งวดปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (26 ต.ค. 2563)
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563 (06 ต.ค. 2563)
นโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดี (01 ก.ย. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ เรื่องรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (04 ส.ค. 2563)
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (09 ก.ค. 2563)
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (01 เม.ย. 2563)
คู่มือสมรรถนะสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน (09 มี.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะก... (27 ม.ค. 2563)
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2562 (10 ธ.ค. 2562)
คู่มือเส้นทางความก้าวหน้า (19 พ.ย. 2562)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการเขาพระไนท์ฟู๊ดส์ C... (05 ก.ย. 2562)  

โครงการอบรมปรับเปลี่ยนพฤต... (30 ส.ค. 2562)  

โครงการประชาสัมพันธ์ให้คว... (30 ส.ค. 2562)  

โครงการจัดบริการดูแลระยะย... (29 ส.ค. 2562)

โครงการรณรงค์ป้องกันและคว... (31 ก.ค. 2562)

โครงการบริหารจัดการขยะมูล... (15 ก.ค. 2562)

โครงการตรวจคัดกรองความเสี... (20 มิ.ย. 2562)

โครงการส่งเสริมสวัสดิการผ... (02 พ.ค. 2562)

ประชุมกองทุนหลักประกันสุข... (14 มี.ค. 2562)

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอ... (28 ก.พ. 2562)

ทบทวน แก้ไข ปรับปรุง หรือ... (27 ก.พ. 2562)

ทบทวน แก้ไข ปรับปรุง หรือ... (27 ก.พ. 2562)

โครงการอบรมให้ความกลุ่มผู... (14 ก.พ. 2562)

โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน... (22 ม.ค. 2562)

ขอเชิญประชาชน คัดแยกขยะใน... (09 ม.ค. 2562)

แหล่งกำเนิดน้ำเสียในเขตพื... (03 ม.ค. 2562)

การประชุมคณะกรรมการหลักปร... (29 พ.ย. 2561)

ประชุมกองทุนหลักประกันสุข... (29 ต.ค. 2561)

โครงการอบรมสภาเด็กและเยาว... (25 ก.ย. 2561)

โครงการบ้านท้องถิ่นประชาร... (12 ก.ย. 2561)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลงลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่... (16 พ.ย. 2563)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเครื่องจักรกลหนัก (รถเกรดเดอร์) ปรับเกลี่ยถนนลูกรัง ... (12 พ.ย. 2563)  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลงลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่... (05 พ.ย. 2563)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 10 บ้านเขาชะโอย (02 พ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลงลูกรังกลบหลุมบ่อพร้อมปรับเกลี่ยทับแน่นตามสภาพพื้นท... (02 พ.ย. 2563)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส4/2563 (30 ต.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ศพด.อบต.เขาพระ (30 ก.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน 26,000 BTU (24 ก.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์พร้อมติดตั้ง (23 ก.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอ... (22 ก.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 4 บ้านท่ารวก... (18 ก.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการลงลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 4 บ้านท่ารวก (18 ก.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลงลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 11 บ้านวังกุลา (18 ก.ย. 2563)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลงลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ หมู่ที... (26 ส.ค. 2563)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลงลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตทับถน... (24 ส.ค. 2563)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส3/2563 (29 ก.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างสนามเด็กเล่น สร้างปัญญา ศดพ.อบต.เขาพระ (10 ก.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคสล.ม.7 (10 ก.ค. 2563)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส2/2563 (30 เม.ย. 2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนมีนาคม 2563 (03 เม.ย. 2563)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ 
เลขที่ 100 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72120
โทรศัพท์ : 0-3551-5497 
สายด่วนนายก 08-1867-7220 สายด่วนสำนักปลัด : 08-2254-8963 โทรสาร : 0-3551-5497 อีเมล์ : admin@khaopra.go.th
www.khaopra.go.th


Q&A