Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2566
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติ ชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ช่องทางแจ้ง เรื่องร้องเรียน การทุจริต และประพฤติมิชอบ
คู่มือการดำเนินงาน
ติดต่อเรา
มาตราฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


   

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2567-2569 (30 ต.ค. 2566)  
ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 (02 ต.ค. 2566)  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี 2567 - 2569 (02 ต.ค. 2566)  
ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี... (12 ก.ย. 2566)
ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2567 (12 ก.ย. 2566)
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทา... (11 ก.ย. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์กา... (11 ก.ย. 2566)
ความรู้เกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (06 ก.ย. 2566)
ความรู้เกี่ยวกับค่าเช่าบ้าน (11 ก.ค. 2566)
ความรู้เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยพนักงานส่วนตำบล (08 พ.ค. 2566)
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน (29 เม.ย. 2566)
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2565 (29 เม.ย. 2566)
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี พ.ศ.2566 (29 เม.ย. 2566)
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี พ.ศ.2566 (28 เม.ย. 2566)
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566 (28 เม.ย. 2566)
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy (28 เม.ย. 2566)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566 (28 เม.ย. 2566)
การเปิดโอกาสให้การมีส่วนร่วม พ.ศ.2566 (28 เม.ย. 2566)
การเปิดโอกาสให้การมีส่วนร่วม พ.ศ.2566 (28 เม.ย. 2566)
การเปิดโอกาสให้การมีส่วนร่วม พ.ศ.2566 (28 เม.ย. 2566)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการยกย่องเชิดชูเกียรต... (02 ต.ค. 2566)  

โครงการกิจกรรมปกป้องรักษา... (13 ก.ย. 2566)  

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จร... (26 ก.ค. 2566)  

สื่อประชาสัมพันธ์การขับเค... (23 มิ.ย. 2566)

การสร้างวัฒนธรรม no gift ... (10 มี.ค. 2566)

โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน... (01 มี.ค. 2566)

โครงการยกย่องเชิดชูเกียรต... (30 ก.ย. 2565)

โครงการ “เขาพระไนท์ฟู๊ดส์... (20 ก.ย. 2565)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมง... (15 ก.ย. 2565)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำ... (18 ส.ค. 2565)

​โครงการบริหารจัดการขยะมู... (16 ส.ค. 2565)

โครงการฝึกอบรม เพื่อพัฒนา... (10 ส.ค. 2565)

โครงการฝึกอบรมการส่งเสริม... (08 ส.ค. 2565)

โครงการรณรงค์ป้องกันและคว... (08 ส.ค. 2565)

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธาร... (05 ส.ค. 2565)

โครงการจ้างเหมาปรับภูมิทั... (20 ก.ค. 2565)

โครงการ รักน้ำ รักป่า รัก... (13 ก.ค. 2565)

โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมปร... (11 ก.ค. 2565)

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ภ... (05 ก.ค. 2565)

การเตรียมความพร้อมก่อนสูง... (10 พ.ค. 2565)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส3/2566 (13 ก.ค. 2566)  
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส2/2566 (28 เม.ย. 2566)  
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์อบต.เขาพระ (12 เม.ย. 2566)  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนมีนาคม 2566 (04 เม.ย. 2566)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 (02 มี.ค. 2566)
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (02 มี.ค. 2566)
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมงานตีเส... (10 ก.พ. 2566)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนมกราคม 2566 (03 ก.พ. 2566)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส1/2566 (20 ม.ค. 2566)
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติดคอนกรีตฯ หมู่ที่ 7 บ้านท่าม่... (19 ม.ค. 2566)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนธันวาคม 2565 (04 ม.ค. 2566)
ประกาศจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมงานตีเส้นผิวจราจร หม... (23 ธ.ค. 2565)
ร่างประกาศจ้างและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอ... (19 ธ.ค. 2565)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมงานต... (09 ธ.ค. 2565)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนพฤศจิกายน 2565 (02 ธ.ค. 2565)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ... (11 พ.ย. 2565)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนตุลาคม 2565 (04 พ.ย. 2565)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส4/2565 (31 ต.ค. 2565)
ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565 (17 ต.ค. 2565)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลงลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตทับถน... (13 ก.ย. 2565)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ 
เลขที่ 100 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72120
โทรศัพท์ : 0-3551-5497 
สายด่วนนายก 08-1867-7220 สายด่วนสำนักปลัด : 08-2254-8963 โทรสาร : 0-3551-5497
อีเมล์ : 
admin@khaopra.go.th
www.khaopra.go.th