Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญประชาชน คัดแยกขยะในชุมชน "ขยะ ยิ่งแยก ยิ่งได้" (09 ม.ค. 2562)  
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2561 (08 พ.ย. 2561)  
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือนหลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561... (10 ต.ค. 2561)  
ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำเดือน ตุลาคม 2561 (05 ต.ค. 2561)
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต (03 ต.ค. 2561)
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256... (01 ต.ค. 2561)
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (02 เม.ย. 2561)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (11 ม.ค. 2561)
การแต่งตั้งคณะทำงานเกี่ยวกับคุณธรรมของพนักงานส่วนตำบลเพื่อความโปร่งใสในการทำงาน ... (12 ธ.ค. 2560)
มาตฐานการปฏิบัติงาน (26 พ.ย. 2560)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560 (12 ต.ค. 2560)
​การประเมินมาตรฐาน core team ประจำปีงบ 2560 (LPA) (10 ต.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมแ... (06 ต.ค. 2560)
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน (06 ต.ค. 2560)
คู่มือประชาชน : ประกาศปรับลดและกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานให้บริการประชาชน ของอ... (04 ต.ค. 2560)
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราว ร้องทุกข์ (02 ต.ค. 2560)
วันสตรีสากล 8 มีนาคม (07 มี.ค. 2560)
การป้องกัน และระงับอัคคีภัย ภัยแล้ง (22 ก.พ. 2560)
จดหมายข่าวกองคลัง ฉบับที่ 2/2560 (02 ม.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการชำระภาษี (02 ม.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ขอเชิญประชาชน คัดแยกขยะใน... (09 ม.ค. 2562)  

การประชุมคณะกรรมการหลักปร... (29 พ.ย. 2561)  

โครงการเขาพระไนท์ฟู๊ดส์ C... (14 พ.ย. 2561)  

โครงการบ้านท้องถิ่นประชาร... (14 พ.ย. 2561)

โครงการจัดกิจกรรม สนับสนุ... (14 พ.ย. 2561)

โครงการอบรมสภาเด็กและเยาว... (25 ก.ย. 2561)

โครงการส่งเสริมการดำเนินง... (28 ส.ค. 2561)

โครงการอบรม "ลดโลกร้อน ปร... (04 ก.ค. 2561)

โครงการส่งเสริมสนับสนุนศู... (07 พ.ค. 2561)

โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภา... (10 เม.ย. 2561)

โครงการป้องกันและลดอุบัติ... (30 ธ.ค. 2560)

โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒ... (06 ธ.ค. 2560)

โครงการค่ายสร้างเยาวชน เย... (08 พ.ค. 2560)

กีฬาร่มร่อน 2013 PGAWC ชิ... (06 มิ.ย. 2557)

อบรมการปฐมพยาบาลและการเคล... (02 ก.ค. 2556)

กีฬาร่มร่อน 2013 PGAWC ชิ... (27 มี.ค. 2556)

ฉีดพ่นยาป้องกันไข้เลือดออ... (23 พ.ย. 2553)

ปล่อยปลา (12 ก.ค. 2553)

ประชุมผู้ปกครอง (19 พ.ค. 2553)

ทำบุญ อบต. (11 พ.ค. 2553)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการ... (16 พ.ย. 2561)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการงานทั่วไปที่ต้องใช้แรงงาน (01 พ.ย. 2561)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร (01 พ.ย. 2561)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการ (01 พ.ย. 2561)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางโครงการจ้างบริการปฏิบัติหน้าที่งานด้านต่างๆในส... (01 พ.ย. 2561)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดอาคาร (01 พ.ย. 2561)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการงานทั่วไปที่ต้องใช้แรงงาน... (01 พ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่ 2/2561 (01 พ.ย. 2561)
การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 (01 พ.ย. 2561)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (12 ต.ค. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนกันยายน 2561 (05 ต.ค. 2561)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2561 (05 ต.ค. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนสิงหาคม 2561 (03 ก.ย. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนกรกฎาคม 2561 (03 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างปรับปรุงถนนลงลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนนคอ... (04 ก.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (02 ก.ค. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนมิถุนายน 2561 (02 ก.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า (18 มิ.ย. 2561)
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างฉีดพ่นหมอกควัน (05 มิ.ย. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนพฤษภาคม 2561 (04 มิ.ย. 2561)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ 
เลขที่ 100 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72120
โทรศัพท์ : 0-3551-5497 สายด่วน : 08-2254-8963 โทรสาร : 0-3551-5497 อีเมล์ : 
admin@khaopra.go.th
www.khaopra.go.th


Q&A