Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2566
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติ ชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ช่องทางแจ้ง เรื่องร้องเรียน การทุจริต และประพฤติมิชอบ
คู่มือการดำเนินงาน
ติดต่อเรา
มาตราฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน (29 เม.ย. 2566)  
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2565 (29 เม.ย. 2566)  
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี พ.ศ.2566 (29 เม.ย. 2566)  
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี พ.ศ.2566 (28 เม.ย. 2566)
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566 (28 เม.ย. 2566)
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy (28 เม.ย. 2566)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566 (28 เม.ย. 2566)
การเปิดโอกาสให้การมีส่วนร่วม พ.ศ.2566 (28 เม.ย. 2566)
การเปิดโอกาสให้การมีส่วนร่วม พ.ศ.2566 (28 เม.ย. 2566)
การเปิดโอกาสให้การมีส่วนร่วม พ.ศ.2566 (28 เม.ย. 2566)
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2566 (28 เม.ย. 2566)
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2566 (28 เม.ย. 2566)
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2566 (28 เม.ย. 2566)
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2566 (28 เม.ย. 2566)
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2566 (28 เม.ย. 2566)
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2566 (28 เม.ย. 2566)
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Privacy Policy) (03 เม.ย. 2566)
รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงานประจําปี รอบ 6 เดือน (31 มี.ค. 2566)
การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2566 (31 มี.ค. 2566)
รายงานสรุปผลผู้มารับบริการข้อมูลข่าวสาร (28 มี.ค. 2566)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรม no gift ... (10 มี.ค. 2566)  

โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน... (01 มี.ค. 2566)  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมง... (15 ก.ย. 2565)  

โครงการฝึกอบรม เพื่อพัฒนา... (10 ส.ค. 2565)

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธาร... (05 ส.ค. 2565)

โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมปร... (11 ก.ค. 2565)

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท... (02 มี.ค. 2565)

แจ้งประชาสัมพันธ์ ให้ประช... (21 ก.พ. 2565)

การประชุมหารือและมอบหมายก... (21 ม.ค. 2565)

กิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริ... (10 ม.ค. 2565)

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบ... (13 พ.ค. 2564)

กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริต ... (12 พ.ค. 2564)

การจัดประชาคม เพื่อรับฟัง... (24 ก.พ. 2564)

โครงการทำความสะอาดวัดและส... (23 มี.ค. 2563)

โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน... (24 ก.พ. 2563)

โครงการอบรมบริหารจัดการขย... (20 ก.พ. 2563)

โครงการฟื้นฟูป่าไม้เนื่อง... (18 ก.พ. 2563)

โครงการเขาพระไนท์ฟู๊ดส์ C... (05 ก.ย. 2562)

โครงการอบรมปรับเปลี่ยนพฤต... (30 ส.ค. 2562)

โครงการประชาสัมพันธ์ให้คว... (30 ส.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส1/2566 (28 เม.ย. 2566)  
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์อบต.เขาพระ (12 เม.ย. 2566)  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนมีนาคม 2566 (04 เม.ย. 2566)  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 (02 มี.ค. 2566)
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (02 มี.ค. 2566)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนมกราคม 2566 (03 ก.พ. 2566)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส1/2566 (20 ม.ค. 2566)
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติดคอนกรีตฯ หมู่ที่ 7 บ้านท่าม่... (19 ม.ค. 2566)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนธันวาคม 2565 (04 ม.ค. 2566)
ประกาศจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมงานตีเส้นผิวจราจร หม... (23 ธ.ค. 2565)
ร่างประกาศจ้างและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอ... (19 ธ.ค. 2565)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมงานต... (09 ธ.ค. 2565)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนพฤศจิกายน 2565 (02 ธ.ค. 2565)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ... (11 พ.ย. 2565)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนตุลาคม 2565 (04 พ.ย. 2565)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส4/2565 (31 ต.ค. 2565)
ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565 (17 ต.ค. 2565)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลงลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตทับถน... (13 ก.ย. 2565)
ประกาศจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมงานตีเส้น หมู่... (17 ส.ค. 2565)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส3/2565 (27 ก.ค. 2565)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ 
เลขที่ 100 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72120
โทรศัพท์ : 0-3551-5497 
สายด่วนนายก 08-1867-7220 สายด่วนสำนักปลัด : 08-2254-8963 โทรสาร : 0-3551-5497
อีเมล์ : 
admin@khaopra.go.th
www.khaopra.go.th