Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติ ชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ช่องทางแจ้ง เรื่องร้องเรียน การทุจริต และประพฤติมิชอบ
คู่มือการดำเนินงาน
ติดต่อเรา
มาตราฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล
คู่มือประชาชน
  


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์
ความรู้เกี่ยวกับการลาของผู้บริหารท้องถิ่น (12 ต.ค. 2565)  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 (12 ต.ค. 2565)  
เผยแพร่กฎหมาย "การแจ้งความ" (12 ต.ค. 2565)  
ออกรายงานแผน ปปช. ปี2570 (30 ก.ย. 2565)
ออกรายงานแผน ปปช. ปี2570 (30 ก.ย. 2565)
ออกรายงานแผน ปปช. ปี2569 (30 ก.ย. 2565)
ออกรายงานแผน ปปช. ปี2568 (30 ก.ย. 2565)
ออกรายงานแผน ปปช. ปี2567 (30 ก.ย. 2565)
ออกรายงานแผน ปปช. ปี2566 (30 ก.ย. 2565)
บันทึกการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพี่่อยกระดับและความโปร่งใสสำหรับองค์... (30 ก.ย. 2565)
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเน... (28 ก.ย. 2565)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสำหร... (28 ก.ย. 2565)
ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล (21 ก.ย. 2565)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ขอความอนุเคราะห์ผู้ใช้บริการ ในการตอบแบบปร... (15 ก.ย. 2565)
ความรู้เกี่ยวกับการประเมินการเลื่อนขั้นเงินเดือน (05 ก.ย. 2565)
เผยแพร่ กฎหมาย พรบ.เช็ค (18 ส.ค. 2565)
ความรู้เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยพนักงานส่วนตำบล (08 ส.ค. 2565)
ความรู้เกี่ยวกับค่าเช่าบ้าน (11 ก.ค. 2565)
มาตรการในการสร้างจิตสำนักและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่นฯ (20 มิ.ย. 2565)
มาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (20 มิ.ย. 2565)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมง... (15 ก.ย. 2565)  

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท... (02 มี.ค. 2565)  

แจ้งประชาสัมพันธ์ ให้ประช... (21 ก.พ. 2565)  

การประชุมหารือและมอบหมายก... (21 ม.ค. 2565)

กิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริ... (10 ม.ค. 2565)

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบ... (13 พ.ค. 2564)

กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริต ... (12 พ.ค. 2564)

การจัดประชาคม เพื่อรับฟัง... (24 ก.พ. 2564)

โครงการทำความสะอาดวัดและส... (23 มี.ค. 2563)

โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน... (24 ก.พ. 2563)

โครงการอบรมบริหารจัดการขย... (20 ก.พ. 2563)

โครงการฟื้นฟูป่าไม้เนื่อง... (18 ก.พ. 2563)

โครงการเขาพระไนท์ฟู๊ดส์ C... (05 ก.ย. 2562)

โครงการอบรมปรับเปลี่ยนพฤต... (30 ส.ค. 2562)

โครงการประชาสัมพันธ์ให้คว... (30 ส.ค. 2562)

โครงการจัดบริการดูแลระยะย... (29 ส.ค. 2562)

โครงการรณรงค์ป้องกันและคว... (31 ก.ค. 2562)

โครงการบริหารจัดการขยะมูล... (15 ก.ค. 2562)

โครงการตรวจคัดกรองความเสี... (20 มิ.ย. 2562)

โครงการส่งเสริมสวัสดิการผ... (02 พ.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลงลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตทับถน... (13 ก.ย. 2565)  
ประกาศจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมงานตีเส้น หมู่... (17 ส.ค. 2565)  
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส3/2565 (27 ก.ค. 2565)  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมงานต... (20 ก.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 10 (12 ก.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานฃั้น 2 (24 พ.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลงลูกรังกลบหลุมบ่อพร้อมปรับเกลี่ย (18 พ.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำตัววี หมู่ที่ 10 (12 พ.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจATK (09 พ.ค. 2565)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส2/2565 (29 เม.ย. 2565)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนมีนาคม 2565 (05 เม.ย. 2565)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 (04 มี.ค. 2565)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนมกราคม 2565 (04 ก.พ. 2565)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส1/2565 (21 ม.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (13 ม.ค. 2565)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (06 ม.ค. 2565)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนธันวาคม 2564 (05 ม.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมงานตีเส้น ... (05 ม.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (23 ธ.ค. 2564)
ประกาศจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมงานตีเส้น หมู่... (21 ธ.ค. 2564)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ 
เลขที่ 100 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72120
โทรศัพท์ : 0-3551-5497 
สายด่วนนายก 08-1867-7220 สายด่วนสำนักปลัด : 08-2254-8963 โทรสาร : 0-3551-5497
อีเมล์ : 
admin@khaopra.go.th
www.khaopra.go.th