Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
27 ม.ค. 2563 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ
31 พ.ค. 2562 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ ปีงบประมาณ 2562
31 พ.ค. 2562 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค.61 - พ.ค.62)
12 ก.พ. 2562 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
08 ก.พ. 2562 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ ประกาศนโยบายต่อต้านการให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
22 ม.ค. 2562 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคคล เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระอำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
09 ม.ค. 2562 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ ขอเชิญประชาชน คัดแยกขยะในชุมชน "ขยะ ยิ่งแยก ยิ่งได้"
07 ม.ค. 2562 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ ประกาศมาตรการการใช้ดุลยพินิจ
14 พ.ย. 2561 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ ประกาศหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
08 พ.ย. 2561 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2561

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ 
เลขที่ 100 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72120
โทรศัพท์ : 0-3551-5497 สายด่วน : 08-2254-8963 โทรสาร : 0-3551-5497 อีเมล์ : 
admin@khaopra.go.th
www.khaopra.go.th