Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
คู่มือการดำเนินงาน
ติดต่อเรา
มาตราฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
01 เม.ย. 2564 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ กา่รดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล
26 มี.ค. 2564 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ นโยบายการบริหารงานบุคคล
09 มี.ค. 2564 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย)
09 มี.ค. 2564 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย)
02 มี.ค. 2564 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ ประการกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
02 มี.ค. 2564 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ ประกาศกำหนดกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบล
18 ก.พ. 2564 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
15 ก.พ. 2564 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย)
07 ธ.ค. 2563 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง
26 ต.ค. 2563 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ รายงานการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน งวดปีงบประมาณ พ.ศ.2563

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ 
เลขที่ 100 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72120
โทรศัพท์ : 0-3551-5497 
สายด่วนนายก 08-1867-7220 สายด่วนสำนักปลัด : 08-2254-8963 โทรสาร : 0-3551-5497 อีเมล์ : admin@khaopra.go.th
www.khaopra.go.th