Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2566
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติ ชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ช่องทางแจ้ง เรื่องร้องเรียน การทุจริต และประพฤติมิชอบ
คู่มือการดำเนินงาน
ติดต่อเรา
มาตราฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
โครงการ “เขาพระไนท์ฟู๊ดส์ Clean Food Good Taste” เพื่ออบรมผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าตามสุขลักษณะ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ ประจำปีงบประมาณ 2565 โครงการ “เขาพระไนท์ฟู๊ดส์ Clean Food Good Taste” เพื่ออบรมผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าตามสุขลักษณะ องค์การบริหารส
Responsive image
กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ  ได้จัดอบรมโครงการ “เขาพระไนท์ฟู๊ดส์ Clean Food Good Taste”เพื่ออบรมผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าตามสุขลักษณะ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ ประจำปีงบประมาณ 2565  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ เพื่อให้ผู้ประกอบการได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาด้านสุขลักษณะของอาหารและร้านค้า ตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
       
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 2565