Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2567
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติ ชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ช่องทางแจ้ง เรื่องร้องเรียน การทุจริต และประพฤติมิชอบ
คู่มือการดำเนินงาน
ติดต่อเรา
มาตราฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
โครงการกิจกรรมปกป้องรักษาป่า พัฒนา และเพิ่มพื้นที่สีเขียว (ป่าชุมชนเขาใหญ่) องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ ประจำปีงบประมาณ 2566
Responsive image
ป่าชุมชนเขาใหญ่ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 บ้านเขาพระ และหมู่ที่ 7 บ้านท่าม่วง ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นภูเขาขนาดใหญ่ พื้นที่มีความลาดชันมาก เป็นป่าธรรมชาติ ที่มีความอุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะไผ่รวก ที่มีความโดดเด่น คือหน่อไม้เมื่อนำมาประกอบอาหารจะมีรสหวาน ไผ่ไม้กลวงเนื้อแน่น มีความเป็นเอกลักษณ์ ทำให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้จากการแปรรูปหน่อไม้ขาย

 การปลูกและการดูแลต้นไผ่

- นำไผ่รวกที่มีอายุ 1-2 ปีมาปลูก ซึ่งระยะเวลาที่เหมาะสมในการปลูกไผ่ คือ กลางเดือนพฤษภาคม ถึง ปลายเดือนกันยายน เพราะเป็นช่วงต้นฤดูฝนจึงไม่ต้อง
รดน้ำโดยอาศัยน้ำฝน

- กลบดินให้เต็มหลุม เหยียบให้แน่นทำเป็นแอ่งรอบต้นตอเพื่อรอรับน้ำฝน
- ในระหว่างที่ไผ่กำลังเติบโตก็ใส่ปุ๋ยคอกปีละครั้งและปล่อยให้เติบโตตามธรรมชาติ เมื่อเข้าปีที่ 3-4 ก็สามารถเก็บผลผลิตได้
         
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2566