Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นายวิทมนตร์ กิริวรรณา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นางสาวกนกวรรณ หยกอำนวยชัย
หัวหน้าสำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นายจตุวิทย์ จันทร์ลอย
นิติกร
Responsive image
นายพัฒนพงษ์ ปิ่นแก้ว
นักพัฒนาชุมชน
Responsive image
นางสาวศิร์พิชชา น้อยสุริวงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
Responsive image
จ.อ.ณัฐพล จงเจริญ
นักบริหารงานทั่วไป
Responsive image
จ.ส.อ.พีรพงษ์ อ่ำทอง
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
Responsive image
นางสาวสุพรรษา งามจิตร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
นางสาวพุทธิพร เขาแก้ว
ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์
Responsive image
นายมนัส สุวรรณบุญมี
พนักงานขับรถยนต์
Responsive image
นายวิเชียร เย็นพิจิตร
คนงานทั่วไป
Responsive image
Responsive image
นายทนงศักดิ์ ศิลปชัย
คนงานทั่วไป

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ 
เลขที่ 100 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72120
โทรศัพท์ : 0-3551-5497 สายด่วน : 08-2254-8963 โทรสาร : 0-3551-5497 อีเมล์ : 
admin@khaopra.go.th
www.khaopra.go.th