Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
30 เม.ย. 2563
ถึง
30 เม.ย. 2564
สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส2/2563
08 ม.ค. 2563
ถึง
31 ต.ค. 2564
สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬา(ฟุตบอล)อำเภอเดิมบางนางบวช พร้อมวางระบบการจ่ายน้ำสนามแบบอัตโนมัติ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 ธ.ค. 2562
ถึง
31 ต.ค. 2564
สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานอเนกประสงค์ลงลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต พร้อมงานตีเส้น หมู่ที่ 2 และปรับปรุงถนนลงลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมงานตีเส้นจราจรทางหลวงหมายเลข 3454 หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
25 ธ.ค. 2562
ถึง
31 ธ.ค. 2563
สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางโครงการปรับปรุงสนามกีฬา(ฟุตบอล)อำเภอเดิมบางนางบวช พร้อมวางระบบการจ่ายน้ำสนามแบบอัตโนมัติ หมู่ที่ 7
25 ธ.ค. 2562
ถึง
31 ธ.ค. 2563
สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามกีฬา(ฟุตบอล)อำเภอเดิมบางนางบวช หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
18 ธ.ค. 2562
ถึง
30 ก.ย. 2564
สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ลงลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและโครงการปรับปรุงถนนลงลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2
18 ธ.ค. 2562
ถึง
30 ก.ย. 2564
สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานอเนกประสงค์ลงลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตฯและปรับปรุงถนนลงลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตฯ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
03 ธ.ค. 2562
ถึง
31 ธ.ค. 2563
สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
27 พ.ย. 2562
ถึง
31 ธ.ค. 2563
สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563(เงินสะสม)
20 พ.ย. 2562
ถึง
30 พ.ย. 2563
สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ 
เลขที่ 100 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72120
โทรศัพท์ : 0-3551-5497 สายด่วน : 08-2254-8963 โทรสาร : 0-3551-5497 อีเมล์ : 
admin@khaopra.go.th
www.khaopra.go.th