Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
22 ก.พ. 2561
ถึง
30 ก.ย. 2562
สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาเครื่องจักรกลหนักขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 6
20 ก.พ. 2561
ถึง
30 ก.ย. 2561
สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ การเปิดเผยข้อมูลราคากลางงานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาเครื่องจักรกลหนักฯ ขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 6
19 ก.พ. 2561
ถึง
30 ก.ย. 2561
สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินการจัดหาเครื่องจักรกลหนัก(แบ็คโฮว์PC200) ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ หมู่ที่ 2
05 ก.พ. 2561
ถึง
30 ก.ย. 2561
สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ การเปิดเผยข้อมูลราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาบุคคลบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินการจัดหาเครื่องจักรกลหนัก(แบ็คโฮว์PC200) ในการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อแก้ไขปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน หมู่ที่ 2
25 ม.ค. 2561
ถึง
30 ก.ย. 2562
สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
25 ม.ค. 2561
ถึง
30 ก.ย. 2562
สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ ประกาศผู้ฃนะการเสนอราคา งานซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
03 ม.ค. 2561
ถึง
30 ก.ย. 2562
สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อนมพาสเจอร์ไรส์
01 พ.ย. 2560
ถึง
30 ก.ย. 2562
สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร
01 พ.ย. 2560
ถึง
30 ก.ย. 2562
สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางโครงการจ้างบริการปฏิบัติหน้าที่งานด้านต่างๆในสำนักงาน อบต.เขาพระ
01 พ.ย. 2560
ถึง
30 ก.ย. 2561
สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางโครงการจ้างบริการปฏบัติหน้าที่คนงานทั่วไป

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ 
เลขที่ 100 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72120
โทรศัพท์ : 0-3551-5497 โทรสาร : 0-3551-5497 อีเมล์ : 
admin@khaopra.go.th 

www.khaopra.go.th