Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกสภา
Responsive image
Responsive image
นายธนกร อินทร์เจริญ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ
Responsive image
Responsive image
ตำแหน่งว่าง
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ
Responsive image
Responsive image
นายวิทมนตร์ กิริวรรณา
เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ
Responsive image
นางระเบียบ สะราคำ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
Responsive image
นายศุภโชค ประสพพฤกษ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
Responsive image
นายธนกร อินทร์เจริญ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
Responsive image
นายมนตรี ชนะสินธุ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
Responsive image
ตำแหน่งว่าง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
Responsive image
ตำแหน่งว่าง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
Responsive image
นางสุวรรณา ทองรอด
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
Responsive image
นางแตงกวา ทองรอด
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
Responsive image
นางดวงทิพย์ รัตนเจียม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
Responsive image
นายพลรบ แย้มฉวาก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
Responsive image
นายผดุงศักดิ์ พวงมาลี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10
Responsive image
นางอณุรดี สัมฤทธิ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10
Responsive image
นายสมุทร สะอาดพุ่ม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11
Responsive image
Responsive image
นายสายันต์ สิทธิน้อย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ 
เลขที่ 100 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72120
โทรศัพท์ : 0-3551-5497 สายด่วน : 08-2254-8963 โทรสาร : 0-3551-5497 อีเมล์ : 
admin@khaopra.go.th
www.khaopra.go.th