Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) (16 ธ.ค. 2559)  
รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 4/2559 (02 ธ.ค. 2559)  
เชิญเสตรีเข้าร่วมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (04 พ.ย. 2559)  
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2559 (28 ต.ค. 2559)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 (10 ต.ค. 2559)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมแ... (07 ต.ค. 2559)
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 4/2559 (05 ก.ย. 2559)
รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 3/2559 ครั้งที่ 2 (14 ส.ค. 2559)
ขอเชิญไหว้พระ สักการะ พระพุทธศากยมุนีตรีโลกนาถ (10 ส.ค. 2559)
รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 3/2559 ครั้งที่ 1 (10 ส.ค. 2559)
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 3/2559 (29 ก.ค. 2559)
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 2/2559 (18 ก.ค. 2559)
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) (23 มิ.ย. 2559)
รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 2/2559 (03 มิ.ย. 2559)
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 1/2559 (29 เม.ย. 2559)
การป้องกัน และระงับอัคคีภัย ภัยแล้ง (10 มี.ค. 2559)
รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 1/2559 (03 ก.พ. 2559)
จดหมายข่าวกองคลัง ฉบับที่ 2/2559 (08 ม.ค. 2559)
คู่มือประชาชน : ประกาศปรับลดและกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานให้บริการประชาชน ของอ... (05 ม.ค. 2559)
ขั้นตอนการชำระภาษี (04 ม.ค. 2559)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง (17 เม.ย. 2561)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (17 เม.ย. 2561)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (17 เม.ย. 2561)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (17 เม.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเครื่องดื่มสำหรับบริการประชาชน (09 เม.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างมหรสพ(วงดนตรีสันทนาการ) (05 เม.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างจัดนิทรรศการ (05 เม.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 (20 มี.ค. 2561)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 10 (19 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาเครื่องจักรกลหนักขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะ หม... (22 ก.พ. 2561)
การเปิดเผยข้อมูลราคากลางงานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาเครื่องจักรกลหนักฯ ขุดลอก... (20 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินการจัดหาเครื่องจักรกลหนัก(แบ็ค... (19 ก.พ. 2561)
การเปิดเผยข้อมูลราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาบุคคลบุคคลภายนอกเพื่อดำเนิ... (05 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ฃนะการเสนอราคา งานซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (25 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (25 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ (03 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ (01 พ.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างบริการ (01 พ.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างบริการปฏิบัติหน้าที่คนงานทั่วไป (01 พ.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างทำความสะอาดอาคาร (01 พ.ย. 2560)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ 
เลขที่ 100 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72120
โทรศัพท์ : 0-3551-5497 โทรสาร : 0-3551-5497 อีเมล์ : 
admin@khaopra.go.th 

www.khaopra.go.th