Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

05 ก.ย. 2562
สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ โครงการ "เขาพระไนท์ฟู๊ดส์ Clean Food Good Taste" ปีงบประมาณพ.ศ.2562

22 ม.ค. 2562
สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคคล เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระอำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

09 ม.ค. 2562
สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ ขอเชิญประชาชน คัดแยกขยะในชุมชน "ขยะ ยิ่งแยก ยิ่งได้"

29 พ.ย. 2561
สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ การประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพอบต.เขาพระ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

25 ก.ย. 2561
สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ โครงการอบรมสภาเด็กและเยาวชน วัยเรียน วัยใส ห่วงใยสุขภาพ จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์

12 ก.ย. 2561
สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

28 ส.ค. 2561
สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ โครงการส่งเสริมการดำเนินงานกิจการพัฒนาสตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขนมอาลัว

24 ส.ค. 2561
สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ โครงการจัดกิจกรรม สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

23 ส.ค. 2561
สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ โครงการเขาพระไนท์ฟู๊ดส์ Clean Food Good Taste

04 ก.ค. 2561
สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ โครงการอบรม "ลดโลกร้อน ประโยชน์ของต้นไม้ การปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ สร้างพื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561"

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ 
เลขที่ 100 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72120
โทรศัพท์ : 0-3551-5497 สายด่วน : 08-2254-8963 โทรสาร : 0-3551-5497 อีเมล์ : 
admin@khaopra.go.th
www.khaopra.go.th