Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2567
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติ ชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ช่องทางแจ้ง เรื่องร้องเรียน การทุจริต และประพฤติมิชอบ
คู่มือการดำเนินงาน
ติดต่อเรา
มาตราฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

21 มี.ค. 2567
สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ กิจกรรมการจัด MOI Waste Bank Week - มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ

31 ม.ค. 2567
สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ ขอเชิญชวนสมัครเป็นสามาชิกธนาคารขยะชุมชน

30 ม.ค. 2567
สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

05 ม.ค. 2567
สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ การสร้างวัฒนธรรม no gift policy

01 ม.ค. 2567
สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ การรับชำระภาษีประจำปี 2567

02 ต.ค. 2566
สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2566

22 ก.ย. 2566
สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ การส่งเสริมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระให้เป็นองค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace)

22 ก.ย. 2566
สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ กิจกรรมสร้าง"องค์กรสุขภาวะ”หรือองค์กรแห่งความสุข(HappyWorkplace)

20 ก.ย. 2566
สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ โครงการ กิจกรรม ขยับเท่ากับการออกกำลังกาย เต้นแอโรบิค หรือบาสโลบ ประจำปีงบประมาณ 2566

20 ก.ย. 2566
สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2566

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ 
เลขที่ 100 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72120
โทรศัพท์ : 0-3551-5497 
สายด่วนนายก 08-1867-7220 สายด่วนสำนักปลัด : 08-2254-8963 โทรสาร : 0-3551-5497
อีเมล์ : 
admin@khaopra.go.th
www.khaopra.go.th