Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
16 ธ.ค. 2559 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
02 ธ.ค. 2559 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 4/2559
04 พ.ย. 2559 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ เชิญเสตรีเข้าร่วมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
28 ต.ค. 2559 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2559
10 ต.ค. 2559 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559
07 ต.ค. 2559 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารราชการ
05 ก.ย. 2559 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 4/2559
14 ส.ค. 2559 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 3/2559 ครั้งที่ 2
10 ส.ค. 2559 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 3/2559 ครั้งที่ 1
10 ส.ค. 2559 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ ขอเชิญไหว้พระ สักการะ พระพุทธศากยมุนีตรีโลกนาถ

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ 
เลขที่ 100 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72120
โทรศัพท์ : 0-3551-5497 โทรสาร : 0-3551-5497 อีเมล์ : 
admin@khaopra.go.th 

www.khaopra.go.th