Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
คู่มือการดำเนินงาน
ติดต่อเรา
มาตราฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลงลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
          ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโึีงการปรับปรุงถนนลงลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทรับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านวังกุลา (ต่อจากโครงการเดิมไปทางทิศเหนือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

           จีงขอประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาโครงการดังกล่าว เพื่อให้ผู้สนใจและประชาชนรับทราบ รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลงลาดยางแอสฟัลท์ติกฯ หมู่ที่ 11
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลงลาดยางแอสฟัลท์ติกฯ หมู่ที่ 11
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 2563