Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานอเนกประสงค์ลงลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต พร้อมงานตีเส้น หมู่ที่ 2 และปรับปรุงถนนลงลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมงานตีเส้นจราจรทางหลวงหมายเลข 3454 หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
            ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ ได้ดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานอเนกประสงค์ลงลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมงานตีเส้น หมู่ที่ 2 และปรับปรุงถนนลงลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  พร้อมงานตีเส้นจราจรทางหลวงหมายเลข 3464 หมู่ที่ 2 บ้านเขาพระ  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)  นั้น
            โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ลงลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมงานตีเส้น หมู่ที่ 2 และปรับปรุงถนนลงลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  พร้อมงานตีเส้นจราจรทางหลวงหมายเลข 3464 หมู่ที่ 2 บ้านเขาพระ  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
           ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุริวัฒน์ก่อสร้าง 
            จึงได้ทำการประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการดังกล่าว รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างลานอเนกประสงค์ลงลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกกรีตและปรับปรุงถนนลงลาดยางแอสฟัลท์ฯ หมู่ 2
โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 2562

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ 
เลขที่ 100 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72120
โทรศัพท์ : 0-3551-5497 สายด่วน : 08-2254-8963 โทรสาร : 0-3551-5497 อีเมล์ : 
admin@khaopra.go.th
www.khaopra.go.th