Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดอาคาร
          ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ จะดำเนินการจัดจ้างโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้
          1.โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ ตามรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระกำหนด 
ราคากลาง 129,800 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
          2.โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ ตามรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระกำหนด ราคากลาง 129,800 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
          จึงได้ทำการประกาศราคากลางโครงการดังกล่าว เพื่อเปิดเผยราคากลางให้ผู้ที่สนใจ และผู้เสนอราคาทราบ  รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ
ตารางปปช.07จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานอบต.เขาพระ
ตารางปปช.07จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศพด.อบต.เขาพระ
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 2561

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ 
เลขที่ 100 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72120
โทรศัพท์ : 0-3551-5497 สายด่วน : 08-2254-8963 โทรสาร : 0-3551-5497 อีเมล์ : 
admin@khaopra.go.th
www.khaopra.go.th