Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2567
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติ ชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ช่องทางแจ้ง เรื่องร้องเรียน การทุจริต และประพฤติมิชอบ
คู่มือการดำเนินงาน
ติดต่อเรา
มาตราฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
กลุ่มหน่อไม้แกะสลัก
Responsive image
ปี พ.ศ.2541 กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาบ้านท่าม่วง โดยการนำของนางประคอง หยกอำนวยชัย ประธานคณะกรรมการสตรีอาสาพัฒนาบ้านท่าม่วง หมู่ที่ 7 ตำบลเขาพระ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ การส่งเสริมอาชีพสตรีในระดับหมู่บ้าน จากกรมประชาสงเคราะห์ งบประมาณ กลุ่มละ 38,000 บาท (สามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ในฐานะประธานก็ได้เรียกประชุมสมาชิกสตรีอาสาพัฒนาในหมู่บ้าน เพื่อปรึกษาหารือกันว่าจะทำกิจกรรมอะไรกันดีที่สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับสตรีในหมู่บ้านกันอย่างทั่วถึง สมาชิกทุกคนเกิดความคิดที่ตรงกันในเรื่องของการมารวมกันผลิตของสตรีที่มีความสามารถในการสลักหน่อไม้ไผ่ตง ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ และอยากที่จะสร้างกิจกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน จึงเกิดการรวมกลุ่มกันในการผลิตหน่อไม้ไผ่ตงสลักดอกบ้านท่าม่วง มีสมาชิกก่อตั้ง จำนวน 10 คน
อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ 

 

ความสัมพันธ์กับชุมชน

 

การแกะสลักหน่อไม้ไผ่ตงเป็นรูปทรงต่างๆตามจินตนาการของผู้ผลิต เกิดจากภูมิปัญญาเฉพาะตัวที่เหมือนเป็นครูพักลักจำมาจากบรรพบุรุษ มีการถ่ายทอดสืบสานต่อๆกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ในพื้นที่ตำบลเขาพระ
 
กระบวนการผลิต
 
วัตถุดิบและส่วนประกอบ

วัตถุดิบ 
1.หน่อไม้ไผ่ตงสด
2.น้ำสะอาด
วัสดุ/อุปกรณ์ในการผลิต
1.มีดสำหรับแกะสลัก
2.เหล็กแหลมสำหรับเจาะ ที่นำก้านล้อรถจักรยานมาดัดแปลง
3.ขวดแก้วพร้อมฝา
4.หม้อต้มเฟรชเชอร์

 
ขั้นตอนการผลิต
 
1.นำหน่อไม้ไผ่ตงสดมาปอกเปลือก ผ่าซีก ตัดแบ่งเป็นชิ้นๆ ขนาด พอเหมาะ นำแช่ในน้ำสะอาด
2.นำชิ้นหน่อไม้ที่ตัดแบ่งเป็นชิ้นแล้ว มาแกะสลักเป็นรูปทรงต่างๆ ตามจินตนาการของผู้แกะสลัก และรูปทรงของชิ้นหน่อไม้ชิ้นนั้น 
3. นำชิ้นหน่อไม้ที่สลักดอกแล้วมาเรียงในขวดแก้วที่เตรียมไว้ เติมน้ำสะอาด ปิดฝา
4.นำขวดหน่อไม้ เรียงในหม้อต้มเฟรชเชอร์ (หม้อต้มด้วยความร้อนสูง) ใช้เวลาต้มประมาณ 1 ชั่วโมง พักไว้ให้ขวดเย็น ผนึกรอบปากขวดด้วยพลาสติก 1 ชั้น กันแมลง ปิดฉลาก นำบรรจุกล่องกระดาษ ขนาดบรรจุ 24 ขวด รอจำหน่าย

 
เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต
 
การผลิตหน่อไม้ไผ่ตงสลักดอก บรรจุขวด ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยระบบความร้อน เป็นผลิตภัณฑ์ ที่เกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้านในท้องถิ่นที่สั่งสม สืบทอดกันมา ของชาวตำบลเขาพระ และเป็นแหล่งเดียวที่มีการผลิตหน่อไม้ไผ่ตงสลักดอกบรรจุขวด ที่มีในประเทศไทย คือที่ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี และที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ การผลิตต้องพึ่งพา ธรรมชาติ จะมีการผลิตเฉพาะช่วงฤดูกาลเท่านั้น คือฤดูฝนที่หน่อไม้ไผ่ตงเริ่มให้ผลผลิตแทงหน่อ เฉลี่ยแล้ว 1 ปี กลุ่มจะผลิตผลิตภัณฑ์หน่อไม้ไผ่ตงสลักดอกบรรจุขวดไว้จำหน่ายปีละประมาณ 4,000 -5,000 ขวด
 
ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
 
กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
 
กลุ่มอาชีพสตรีผลิตหน่อไม้ไผ่ตงสลักดอกบ้านท่าม่วง
ที่อยู่ - 7 - ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๑๒๐
 089-987-8618
 dermbang91@hotmail.com
 
ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
 
นางประคอง หยกอำนวยชัย
ที่อยู่ - 7 - ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๑๒๐
 089-987-8618
 dermbang91@hotmail.com
 
แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์
๑ หมู่ที่ 7 ตำบล เขาพระ อำเภอ เดิมบางนางบวช จังหวัด..สุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ ๗๒๑๒๐ โทรศัพท์...089-987-8618 
อีเมล์..dermbang91@hotmail.com
๒ ตลาด อตก.กรุงเทพฯ
๓ ตลาดแสดงสินค้าชุมชน ในวันสำคัญต่างๆที่หน่วยงานราชการจัด

 
โพสเมื่อ : 01 ต.ค. 2562