Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2567
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติ ชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ช่องทางแจ้ง เรื่องร้องเรียน การทุจริต และประพฤติมิชอบ
คู่มือการดำเนินงาน
ติดต่อเรา
มาตราฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565
Responsive image
วันที่  11  กรกฎาคม  2565  นายมานพ  ฉ่ำพงษ์สันติ  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สามาชิกสภา ฯพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง  และเด็ก เยาวชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เขาพระ เข้าร่วม โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕65   นี้ขึ้น เพื่อเป็นการทำนุบำรุง  อนุรักษ์ ขนบธรรมเนียม  ประเพณีที่เป็นศิลปะ วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็ก  เยาวชน ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ โดยจัดให้มีกิจกรรมถวายเทียนพรรษาให้วัดเขาใหญ่
     
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 2565