Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2567
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติ ชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ช่องทางแจ้ง เรื่องร้องเรียน การทุจริต และประพฤติมิชอบ
คู่มือการดำเนินงาน
ติดต่อเรา
มาตราฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
การสร้างวัฒนธรรม no gift policy
Responsive image
วันที่ 10  มี.ค. 2566 เวลา 10.00 น.
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับมอบหมายงานและหารือเกี่ยวกับข้อราชการของทุกส่วนราชการพร้อมมอบและเน้นย้ำนโยบาย ไม่รับของขวัญ ( No Gift Policy ) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่าง ๆ และรณรงค์ให้ข้าราชการและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทุกคนงดรับของขวัญจากบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อราชการ เพื่อสร้างให้องค์กรเป็นองค์กรที่โปร่งใส และปลูกจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 2566