Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2567
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติ ชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ช่องทางแจ้ง เรื่องร้องเรียน การทุจริต และประพฤติมิชอบ
คู่มือการดำเนินงาน
ติดต่อเรา
มาตราฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคคล เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ บุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
Responsive image
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพัน  2566 และวันที่  20 - 23  กุมภาพันธ์  2566  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระได้ดำเนินการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคคล เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ บุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ  อำเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 ขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ  เพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานและส่งเสริมความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงการเสริมสร้างความรู้และจิตสำนึกการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ให้กับ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างในสังกัด  
         
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 2566