Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติ ชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ช่องทางแจ้ง เรื่องร้องเรียน การทุจริต และประพฤติมิชอบ
คู่มือการดำเนินงาน
ติดต่อเรา
มาตราฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล
คู่มือประชาชน
  


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลงลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณโรงพยาบาลเดิมบางนางบวช หมู่ที่ 2 บ้านเขาพระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
                ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน ลงลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณโรงพยาบาลเดิมบางนางบวช หมู่ที่ ๒ บ้านเขาพระ ตำบลเขาพระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ EB1/2564 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 นั้น
               โครงการปรับปรุงถนนลงลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณโรงพยาบาลเดิมบางนางบวช หมู่ที่ 2 บ้านเขาพระ รายละเอียดตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระกำหนด (อ้างอิงตามแบบมาตรฐานงานทางหลวง) จำนวน 1 โครงการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัครวิศว์ก่อสร้าง  รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลงลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณโรงพยาบาลเดิมบางนางบวช หมู่ที่ 2 บ้านเขาพระ
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2563