Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ลงลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและโครงการปรับปรุงถนนลงลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2
               ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ลงลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมงานตีเส้นหมู่ที่ 2 ราคากลาง 744,000 บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) และโครงการปรับปรุงถนนลงลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมงานตีเส้นจราจรทางหลวงหมายเลข 3464 (บริเวณสะพานแม่น้ำท่าจีน) หมู่ที่ 2 บ้านพระ ตำบลเขาพระ  ราคากลาง 498,000 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
รวมราคากลาง 1,242,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
               จึงได้ทำการประกาศราคากลางโครงการดังกล่าว เพื่อเปิดเผยราคากลางให้ผู้ที่สนใจ และผู้เสนอราคาทราบ  รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ
แบบสรุปราคากลางโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ลงลาดยางฯ ม.2
แบบสรุปราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลงลาดยางฯ ม.2
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ลงลาดยางฯม.2
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงถนนลงลาดยางฯ ม.2
แบบสรุปข้อมูลวัสดุและประเมินราคาต้นทุน
โพสเมื่อ : 18 ธ.ค. 2562