Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการงานทั่วไปที่ต้องใช้แรงงาน
          ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ ได้มีโครงการจ้างเหมาบริการงานทั่วไปที่ต้องใช้แรงงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
          - งานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยประจำรถบรรทุกขยะและงานทั่วไปที่ต้องใช้แรงงาน  จำนวน 11 เดือน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายดำรงค์  เขาแก้ว
          - งานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานทั่วไปที่ต้องใช้แรงงาน จำนวน 2 อัตรา จำนวน 11 เดือน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายปรีชา  เย็นพิจิตร  และนายวุฒิชัย  พุ่มสะอาด

          จึงได้ทำการประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการดังกล่าว รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการงานทั่วไปที่ต้องใช้แรงงาน
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 2561