Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการงานทั่วไปที่ต้องใช้แรงงาน
          ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ ได้มีโครงการจ้างเหมาบริการงานทั่วไปที่ต้องใช้แรงงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
          - งานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยประจำรถบรรทุกขยะและงานทั่วไปที่ต้องใช้แรงงาน  จำนวน 11 เดือน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายดำรงค์  เขาแก้ว
          - งานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานทั่วไปที่ต้องใช้แรงงาน จำนวน 2 อัตรา จำนวน 11 เดือน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายปรีชา  เย็นพิจิตร  และนายวุฒิชัย  พุ่มสะอาด

          จึงได้ทำการประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการดังกล่าว รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการงานทั่วไปที่ต้องใช้แรงงาน
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 2561

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ 
เลขที่ 100 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72120
โทรศัพท์ : 0-3551-5497 สายด่วน : 08-2254-8963 โทรสาร : 0-3551-5497 อีเมล์ : 
admin@khaopra.go.th
www.khaopra.go.th