Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการ
                 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ ได้มีโครงการจ้างบริการปฏิบัติหน้าที่งานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               
                 - การจ้างเหมาบริการปฎิบัติงานด้านวิชาการศึกษา  จำนวน 11 เดือน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวแสงรวี  อ่ำทอง
                 - การจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานสารบรรณและงานธุรการ กองคลัง จำนวน 11 เดือน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวกมลวรรณ  ชนะสินธุ์
                 - การจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานสารบรรณและงานธุรการ กองสาธารณสุขฯ จำนวน 11 เดือน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวสุณิสา  สัตบุษ
                 - การจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานสารบรรณและงานธุรการ กองช่าง จำนวน 11 เดือน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวมนัสชนก  ส่วนสมบุญ
                 - การจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านช่างโยธา จำนวน 11 เดือน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายปริพนธ์  จีนอ่อน


                 จึงได้ทำการประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการดังกล่าว รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการงานด้านวิชาการศึกษา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการงานสารบรรณและงานธุรการ กองคลัง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการงานสารบรรณและงานธุรการ กองสาธารณสุขฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการงานสารบรรณและงานธุรการ กองช่าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการงานด้านช่างโยธา
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 2561

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ 
เลขที่ 100 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72120
โทรศัพท์ : 0-3551-5497 สายด่วน : 08-2254-8963 โทรสาร : 0-3551-5497 อีเมล์ : 
admin@khaopra.go.th
www.khaopra.go.th