Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการ
                 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ ได้มีโครงการจ้างบริการปฏิบัติหน้าที่งานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               
                 - การจ้างเหมาบริการปฎิบัติงานด้านวิชาการศึกษา  จำนวน 11 เดือน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวแสงรวี  อ่ำทอง
                 - การจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานสารบรรณและงานธุรการ กองคลัง จำนวน 11 เดือน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวกมลวรรณ  ชนะสินธุ์
                 - การจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานสารบรรณและงานธุรการ กองสาธารณสุขฯ จำนวน 11 เดือน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวสุณิสา  สัตบุษ
                 - การจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานสารบรรณและงานธุรการ กองช่าง จำนวน 11 เดือน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวมนัสชนก  ส่วนสมบุญ
                 - การจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านช่างโยธา จำนวน 11 เดือน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายปริพนธ์  จีนอ่อน


                 จึงได้ทำการประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการดังกล่าว รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการงานด้านวิชาการศึกษา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการงานสารบรรณและงานธุรการ กองคลัง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการงานสารบรรณและงานธุรการ กองสาธารณสุขฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการงานสารบรรณและงานธุรการ กองช่าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการงานด้านช่างโยธา
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 2561